Uitsluiten of insluiten

Plakker

Vaak heb ik mij heb afgevraagd wat politiek wordt besloten en door wie.

Nu het VN verdrag voor mensen met beperking wordt behandeld voor ratificatie vraag mij af waar dat naar toe leidt. Als ik de kamerleden zie dan grijpt mij de vraag aan wat weten ze van andere mensen die een beperking hebben die ze zelf niet hebben. Kunnen ze zich voorstellen wat dat betekent?

Kijk eens wat er is gebeurd bij liberalisatie van de Telecomwet. Wat heeft dit tot gevolg. Voor doven en slechthorenden is hiermee hun telecommunicatie ontnomen. De teksttelefonie is hiermee over de balk gegooid en dat was een unieke uitvinding. Nu zijn er nauwelijks mogelijkheden om elkaar te bereiken daar de uniformiteit zoek is. Weten  de kamerleden wat het is om met beperkingen te leven? Wat is er nu over gebleven dat 112 volgens de Telecomwet niet meer bereikbaar is voor doven en slechthorenden. De Nieuwe Telecomwet geeft onafhankelijkheid aan en dat is hier niet mee bereikt. Nu is het whatsappen of sms-en

Wat maken doven nog meer mee. Wonen in flat waar de portieken zijn afgesloten en geen voorziening zijn getroffen leidt tot problemen en ongelijkheid. Ze kunnen niet zien wie er voor de deur staat in de portiek. Woningeigenaren zijn hierin niet solidair en treffen hier geen voorzieningen voor ondanks verzoek van bewoners die dit nodig hebben. Gevolg er wordt hier beroep gedaan op de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning als vervanger van de AWBZ). In eerste instantie werd dit afgewezen omdat men vond dat het hier niet thuis hoorde. Gevolg stap naar de rechter die dit in eerste instantie afwees omdat doven en slechthorenden geen fysieke beperking hebben was de uitspraak. Bij de tweede stap naar de rechter is hier nadruk gewezen op ongelijkheid van dat horenden een spraakintercom hebben en doven daar niets hebben. Hier wordt voorgesteld alle spraakintercoms eruit of allemaal vervangen door videobeeld intercoms. Hier kreeg de dove klager gelijk. Bij de uitvoering werd gesteld dat de kosten van de uitvoering op de klager zou worden verhaald door de regels van de CAK. Dit was helemaal dol om voor iet wat je aanvraag voor de beperking die je hebt moet betalen en mensen zonder beperking hier niets voor hoeven doen omdat hier met hun rekening wordt gehouden. Vandaar mijn hoofdvraag. Wordt bij besluiten voldoende rekening gehouden met beperkingen of worden ze uitgesloten.

Kortom de vraag is moet men besluiten exclusief of inclusief nemen en dat is waar mensen met zintuigelijke tegen aan lopen.

Aleidus Aalderink, oud gemeenteraadslid CDA Zoetermeer.

 

 

Advertenties

Nederlandse Gebarentaal erkenning

Standaard

VN verdragen voor mensen met beperking kan dat betekenen dat de Nederlandse Gebarentaal wettelijk erkend gaat worden? In de omringende landen is het erkennen van gebarentaal reeds een feit. De geschiedenis hoe in het verleden de doven werden behandeld vindt u hieronder.

De doven gemeenschap strijd is al sinds de jaren 80 om erkenning van hun taal. Door de gemeenschap wordt hier erg veel (symbolische) waarde aan toegekend. Pragmatisch is het zo dat veel maatregelen genomen zijn en dat erkenning niet gaat zorgen voor meer maatregelen.

Wat ontbreekt in het debat is waar die wens op erkenning van de gebarentaal op gebaseerd is. In 1880 is tijdens een conferentie in Milan http://deafness.about.com/cs/featurearticles/a/milan1880.htm besloten om de gebarentaal in het onderwijs te verbieden. De eeuw die daarop volgde stond bol van de mensenrecht schendingen in het onderwijs voor doven. Lijfstraffen , het vastbinden van handen (om gebaren en dus communicatie te beletten ). Rond 1980 eindigde dit. De laatste jaren, met de opkomst van de CI komen ook de voorstellen weer op om alleen gesproken onderwijs te geven. Dit roept de spookbeelden uit de onderdukking weer op. Daarnaast is men er niet van bewust dat Gebarentaal een onderdeel is van de cultuur en vorming van de Dove mens. Men kan namelijk niet vragen aan een Dove mens “hoor jij dat” waarmee de horende cultuur is opgebouwd. Voor horenden komt het vreemd en soms angstig over vandaar dat men zich hier tegen verzet waarmee men de Doven onrecht aandoet.

In het kader van nooit meer onderdrukking van gebarentaal moet het recht op onderwijs in gebarentaal in de Nederlandse wet verankerd worden. Het zou zonde zijn om deze kans te laten liggen!